3164

مرکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی…
(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از 25 سال سابقه در زمینه دامپروری و…
09353982944 _09176159819

3163

مرکز فروش گوساله سمینتال . هلشتاین. دورگ محلی . گیلک .جهت پرواری و ماده داشتی ارسال به تمام نقاط کشور با ماشین حمل مخصوص دام و انجام مشاوره کامل نوع تغذیه و جیره غذایی مناسب در طول دوره پروار رایگان. با تجربه کافی در زمینه پرواری و داشتی.

09111775653  09114481704

3157

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال هولشتاین وتلیسه ودورگ محلی دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی اقای سلیمان بنوره بندرترکمن 09118706075***09037405650

3152

فروش بهترین گوساله های پرواری گوشتی و داشتی در وزنهای مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی استان ارسال ب تمام نقاط با خاور مخصوص حمل دام زنده
حبیب پورقاز
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
گوساله پرواری

3150

بزرگترین مرکز فروش گوساله سمینتال اصیل و هلشتاین و درگ محلی و بومی در وزن های مختلف نر پرواری و ماده داشتی با بیش از 30 سال سابقه در زمیمه دامپروری مدیریت :حاج یونس
دلال بزرگ ترکمن

09115178510

3141

فروش‌گوساله‌‌پرواربندی‌داشتی‌نژاد‌سیمینتال اصیل‌نرماده‌دروزن‌ها‌مختلف‌نژادهلشتاین‌ نژاد‌دورگ‌محلی‌گیلک‌‌نژاد‌تلیسه‌ماده‌ارسال‌به‌ تمام‌نقاط‌کشورحمل‌‌با‌مجوز‌دامپزشکی‌‌‌ – بهترین را از ما بخواهید.آدرس استان گلستان – بندرترکمن

09374719600_09906627994

3165

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروماده))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان(گرگان)تلفن 09039258138(ایوب خواجه)

 

3160

فروش ویژه انواع گوساله پرواری نژادهای سیمینتال و هلشتاین جنس بالا اصیل با نازلترین قیمت بشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی استان ارسال ب تمام نقاط با خاور مخصوص حمل
حبیب پورقاز

۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸