3115

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروتلیسه))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن 09039258138

((ایوب خواجه))

3114

مرکز فروش انواع گوساله پرواربندی وماده داشتی در وزنهای مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز رسمی از دامپزشکی استان گوساله سیمینتال نر قطع شیر
حبیب پورقاز
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
تخفیف ویژه
پرواری

3113

مرکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی…
(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از 25 سال سابقه در زمینه دامپروری
09353982944 _09176159819

3112

فروش گوساله نژاد سیمینتال اصیل نرماده نژاد هلشتاین اصیل نرماده دروزن ها مختلف نژاد دورگ محلی گیلک نرماده تلیسه ماده جهت پرواربندی ارسال به تمام نقاط کشور آدرس استان گلستان گرگان بندرترکمن بامدیریت: بهمن کر

۰۹۹۰۶۶۲۷۹۹۴ تماس ۰۹۳۷۴۷۱۹۶۰۰

 

3111

فروش گوساله سیمینتال وهلشتاین در اوزان مختلف جهت پروار و داشتی با خلوص بالا وقیمت مناسب و پسند مشتری بشرط سلامت دام حمل به تمام نقاط کشور

09113705424