1390

فروش ویژه گوساله پرواری نر سیمینتال در وزن صد الی دویست کیلو ب قیمت مناسب انتخاب پوسند با خود مشتری و تخفیفات ویژه از ما با مجوز و خاور مخصوص حمل دام
هلشتاین ماده جنس بالا هم موجود
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز
گرگان

1389

خرید فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نرو ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880

3188

تهیه و خرید عمده گوساله های پرواری سمینتال و هلشتاین در بهترین جنس و اصیل ترین ها⚫با مجوزات رسمی دامپزشکی و سلامت دام🔴ارسال به تمام نقاط کشوربا کامیونت مخصوص⚪استان گلستان شهرستان بندر ترکمن
09353982944 _09176159819

3187

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مخلف((نروماده))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن09039258138((ایوب خواجه))

 

3185

مرکز فروش سمینتال وهولیشتاین دروزن های،مختلف وباقیمت مناسب وبا جنس های اصیل با مجوزات،دامپزشکی ارسال به تمام نقاط ۰۹۱۰۸۱۵۹۳۲۸با مدیریت حاج بهروز

3182

فروش‌گوساله‌نژاد.سیمینتال‌اصیل‌هلشتاین‌نرماده‌نژاد‌دور‌گ‌محلی‌گیلک‌اصیل‌دروزن‌ها‌مختلف‌جهت‌پرواربندی‌نژادتلیسه‌ماده‌داشتی ارسال‌تمام‌نقاط‌کشور‌مجوز‌حمل‌دامپزشکی آدرس:استان‌گلستان‌گرگان‌بندرترکمن. بامدیریت سیدبهمن کر

09374719600  09906627994

 

3178

مرکز فروش گوساله سمینتال . هلشتاین. دورگ محلی . گیلک .جهت پرواری و ماده داشتی ارسال به تمام نقاط کشور با ماشین حمل مخصوص دام و انجام مشاوره کامل نوع تغذیه و جیره غذایی مناسب در طول دوره پروار رایگان. با تجربه کافی در زمینه پرواری و داشتی.

09111775653  09114481704

1366

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر ستان ترکمن شماره تماس 09119716344