2539

فروش گوساله در نژادهای سیمینتال وهلیشتاین دورگ محلی خرید با پسند مشتری از میدان دام ترکمن ودامداری های صنعتی بامجوز رسمی دام پزشکی استان گلستان

۰۹۰۳۳۰۴۴۸۹۷ ۰۹۱۱۹۷۵۸۰۴۲

2538

مرکزفروش گوساله نژادسیمینتال اصیل نرماده نژادهلشتاین اصیل نرماده دروزن ها مختلف نژاد دورگ محلی گیلک نرماده تلیسه ماده جهت پرواربندی ارسال به تمام نقاط کشور مجوزرسمی اداره دامپزشکی تا مقصد حمل گوساله صادرمیکنیم میدان بازارعمده فروش گوساله دامداری صنعتی مشاوره کامل دوره پرواری جیره غذایی (هزینه کمیسیون ۲۰ هزارتومان هرگوساله میگیریم) ماشین حمل مخصوص گوساله کرایه مناسب میفرستیم آدرس : استان گلستان شهرستان گرگان بندرترکمن بامدیریت:بهمن کر ۰۹۹۰۶۶۲۷۹۹۴ تماس ۰۹۳۷۴۷۱۹۶۰۰ بهترین را از ما بخواهید نظرازشماخریدازما

2537

.جهت پرواری و ماده داشتی…(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از ۲۵ سال سابقه در زمینه دامپروری و… مشاوره کامل در دوره پرواری وجیره غذایی وارسال دام با ماشین مخصوص دام به تمام نقاط کشور
خرید از ما نظر از شما . بهترین را از ما بخواهید – عبدالمجید کلته📞شماره تلفن:09176159819

2536

مرکز فروش انواع گوساله سیمینتال وهلشتاین جنس خوب اصیل نر پرواربندی دروزنها ی مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی استان گلستان شهرستان گرگان
گوساله سیمینتال پرواری
گوساله ماده هلشتاین جنس بالا
گوساله دورگ محلی وگیلک با نازلترین قیمت وتخفیفات ویژه
ارسال ب تمام نقاط با خاور مخصوص حمل دام زنده پسندباخود مشتریحبیب پورقاز

09112777228

2534

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال هلشتاین ودورگ محلی درجه یک باخلوص بالا ودروزنهای مختلف
بامجوز دامپزشکی ارسال ب تمام نقاط
ماهری ۰۹۱۱۱۷۰۱۱۳۰

2531

فروش ویژه انواع گاو و گوساله داشتی و گوشتی در نژاد های مختلف اصیل ارسال به تمام نقاط کشور با مجوزات دامپزشکی با چندین سال سابقه در زمینه دامپروری مشاوره رایگان میباشد
آدرس استان گلستان، شهرستان بندرترکمن
09011218974 _09176159819

2529

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده سمینتال هلشتاین دورگ بومی با قیمتی مناسب مجوزدامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشور گلستان بندرترکمن گوساله فروشی اقا سید وبرادران 

۰۹۱۱۱۷۸۳۰۴۱

2527

خریدوفروش انواع گوساله سمینتال هلشتاین دورگ و بومی محلی اصیل باقیمت مناسب و مجوز دامپزشکی ارسال به تمام نقاط کشور  09114201138 احمدشیرخان

2521

فروش گوساله نژادسیمینتال اصیل نرماده نژادهلشتاین اصیل نرماده دروزن ها مختلف نژاددورگ محلی گیلک گوساله تلیسه ماده جهت پرواربندی ارسال به تمام نقاط کشور مجوزرسمی دامپزشکی حمل گوساله قانونی ماشین مخصوص حمل گوساله مشاوره کامل دوره پرواربندی جیره غذایی هزینه هرگوساله کمیسیون ۲۰ هزارتومان پسندگوساله با مشتری میباشد تخفیف ویژه سرمعامله باچندین سال سابقه کاری بامدیریت: آقا بهمن کر 09906627994 تماس 09374719600 آدرس : استان گلستان بندرترکمن

2520

باسلام مرکز فروش گوساله در نژادسیمینتال وهلیشتاین جهت پروار بندی دامداران در وزنهای مختلف وگوساله یاتلیسه داشتی دربهترین جنس خریداز میدان دام واز دامداریهای صنعتی بامجوز شبکه بهداشت استان گلستان در خدمت هموطنان میباشم خرید با پسند مشتری میباشد تخفیف ویژه پای معامله میباشد پورقاز

09118719862/09399878730

2519

مرکز فروش گوساله درنژاد سیمینتال وهلیشتاین جهت پروار بندی دامداران دروزنهای مختلف ریز درشت وتلیسهای داشتی در بهترین نژاد خریداز میدان دام ترکمن واز دامداریهای صنعتی استان زیر نظر دامپزشکی استان گلستان وسرویس دهی تمام نقاط کشور خرید باپسند مشتری میباشد)(کاکاجان )

09118719862/09399878730

2517

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده درجنسهای سمینتال هلشتاین دورگ بومی با قیمتی مناسب با مجوز دامپزشکی بیمه حمل نقل وارسال با کامیون مخصوص دام ارسال به تمام نقاط کشور وبابیش از ۲۰سال تجربه کاری درپروارنبدی درخدمت دوستان گلستان بندرترکمن گوساله فروشی اقا سید وبرادران ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸و۰۹۱۱۱۷۸۳۰۴۱

2510

خرید و فروش انواع گوساله های دورگ ؛ دورگ محلی ؛ هلشتاین و سمینتال ارسال به تمام نقاط کشور (با مجوز دامپزشکی)

امام محمد قرنجیک 09111787066

 

2496

گاو هلشتاین اصیل تعداد 200 راس / دوشا 70 راس از شکم یک الی سه و تلیسه آبستن 20 راس و رکورد شیر 36 همه فروشی قیمت توافقی بعد از بازدید شماره تماس 09136260542

2478

فروش گاو وگوساله سیمینتال و هلشتاین با خلوص بالا واوزان مختلف جهت پروار وداشتی با قیمت مناسب وپسند مشتری بشرط سلامت دام وصدور مجوز دامپزشکی حمل به تمام نقاط کشور تلیسه سیمینتال تلیسه هلشتاین گوساله سیمینتال وهلشتاین گاو شیری

09113705424

2474

مرکز فروش گوساله سیمنتال و هلشتاین اصیل ودرجه یک با نام نجات دروزنهای مختلف ارسال به تمام نقاط کشوربامجوزدامپزشکی وماشین حمل مخصوص دام به شرط سلامت دام ومعامله

09115178510و 09395241355

2472

فروش وتهیه گوساله های سمینتال وهلشتاین بانازلترین قیمت وبامجوزدامپزشکی وکامیون مخصوص حمل دام زنده به سراسر کشور تماس  09117008744

2469

مرکزفروش گوساله نژادسیمینتال و هلشتاین اصیل نرماده دروزن ها مختلف(دورگ محلی گیلک) گوساله تلیسه ارسال تمام نقاط کشور باچندین سال سابقه در جهت پرواربندی مشاوره کامل دوره پرواری وجیره غذایی…مجوزرسمی اداره دامپزشکی جهت حمل گوساله ادرس:استان گلستان بامدیریت: بهمن کر 09906627994 تماس 09374719600

2467

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروتلیسه))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن 09039258138((ایوب خواجه))

2465

مرکز فروش گاو و گوساله های پرواری در استان گلستان واقع در شهرستان ترکمن
جهت خرید گاو و گوساله با نازلترین قیمت بهمراه مجوز های دامپزشکی و خودروی حمل بار به کل ایران با ما در تماس باشید
محمد
۰۹۳۶۰۳۱۵۹۷۴

2463

فروش وتهیه گوساله های سمینتال وهلشتاین بومی محلی بانازلترین قیمت به سراسرکشور بامجوزدامپزشکی جهت خرید تماس حاصل فرمایید 09117008744

2461

تهیه و تامین گوسالهای (سیمینتال.هلشتاین .دورگ محلی)اصیل با جنس درجه یک با نازلترین قیمت بازار با مجوز دامپزشکی سالم در استان گلستان شهرستان بندرترکمن (بهترین جنس گوساله را از ما بخواهید )

.(09111778252)

2453

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال هلشتاین درجه یک
ارسال ب تمام نقاط
بامجوز دامپزشکی
ماهری ۰۹۱۱۱۷۰۱۱۳۰

2448

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال وهولشتاین ودورگ محلی جهت پرواربندی بامجوزدامپزشکی ارسال به تمام نقاط
استان گلستان – گرگان – اق قلا​
09119659565

2446

فروش گوساله نژادسیمینتال اصیل و هلشتاین نرماده نژاددورگ محلی گیلک دروزن ها مختلف جهت پرواربندی ارسال تمام نقاط کشور ادرس استان گلستان ( گرگان ) ۰۹۹۰۶۶۲۷۹۹۴ شماره تماس ۰۹۳۷۴۷۱۹۶۰۰

2435

فروش گوساله پرواری سمینتال هلشتاین دورگ بومی با قیمتی مناسب ومجوز دامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشور کلستان بندرترکمن سید محمد حسینی ۰۹۱۱۱۷۸۳۰۴۱