3220

مرکز فروش گاو وگوساله سیمینتال _ هلشتاین و دورگ محلی با خلوص بالا واوزان مختلف جهت پروار وداشتی با قیمت مناسب وپسند مشتری بشرط سلامت دام ومجوز دامپزشکی ارسال ب تمام نقاط کشور
تخفیف ویژه پایه معامله

09113705424

3219

تهیه و خرید عمده گوساله های پرواری سمینتال و هلشتاین در بهترین جنس و اصیل ترین ها⚫با مجوزات رسمی دامپزشکی و سلامت دام🔴ارسال به تمام نقاط کشوربا کامیونت مخصوص⚪استان گلستان شهرستان بندر ترکمن
09353982944 _09176159819

3218

مرکز فروش گوساله سمینتال . هلشتاین . دورگ محلی گیلک در وزنهای مختلف جهت پرواری و ماده داشتی و ارسال دام با کامیونت مخصوص حمل دام. ارائه مشاوره در دوره پروار در جیره غذایی. سالها تجربه موفق در زمینه پرواربا مدیریت یوسف خواجه.

09381856024  09111775653

 

3214

مرکزفروش انواع گوساله های اصیل سیمینتال هلشتاین نروماده و شیرخار جهت پروار دروزنهای مختلف بامجوزرسمی دامپزشکی ادرس استان گلستان

09118669435. 09037405624

3210

فروش ویژه انواع گاو گوساله سیمینتال اصیل و هلشتاین آمریکایی جنس بالا نر وماده در اوزان مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز رسمی از دامپزشکی استان
با تخفیفات ویژه با پسند مشتری
حاج حبیب
09112777228
بامادرتماس باشین

3208

خرید فروش گوساله پرواری سیمینتال هلیشتاین اصیل در وزن های مختلف با قیمتی مناسب
استان گلستان
09116692636  09338900828

3206

فروش گوساله های سمینتال.هلشتاین.گوساله های دورگ محلی دروزنهای مختلف ادرس استان گلستان گرگان بندر ترکمن شماره تماس ۰۹۱۱۸۷۰۶۸۴۵

3204

فروش انواع گوساله ای سیمینتال اصیل ، هلشتاین، دورگ محلی و ….جهت پروار بندی نر و ماده داشتی و پرواری با مجوز
ارسال به تمام نقاط ایران

09118685741

3202

خرید فروش گوساله سیمینتال هلیشتاین اصیل در وزن های مختلف با مناسبترین قیمت
استان گلستان
09116692636

3201

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مخلف((نروماده))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن09039258138((ایوب خواجه))

 

3195

خرید وفروش گوساله سیمینتال وهولشتاین دروگ محلی وتلیسه دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی آقا سلیمان بندر ترکمن روستای نیازاباد ۰۹۱۱۸۷۰۶۰۷۵و۰۹۰۳۷۴۰۵۶۵۰

3192

مرکز فروش سمینتال وهولیشتاین دروزن های،مختلف وباقیمت مناسب وبا جنس های اصیل با مجوزات،دامپزشکی ارسال به تمام نقاط ۰۹۱۰۸۱۵۹۳۲۸با مدیریت حاج بهروز

1390

فروش ویژه گوساله پرواری نر سیمینتال در وزن صد الی دویست کیلو ب قیمت مناسب انتخاب پوسند با خود مشتری و تخفیفات ویژه از ما با مجوز و خاور مخصوص حمل دام
هلشتاین ماده جنس بالا هم موجود
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز
گرگان

1389

خرید فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نرو ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880