3254

فروش ۶۰۰ راس گوساله پرواری وزن بین ۵۰۵ تا ۶۰۰ کیلو استان سیستان و بلوچستان شهرستان سرباز شهر پیشین

۰۹۱۵۱۹۵۱۷۰۰

3253

رکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی…
(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از 25 سال سابقه در
زمینه دامپروری و..
آدرس:استان‌گلستان،شهرستان‌کردکوی
عبدالمجیدکلته
09176159819

3252

فروش‌گوساله‌سیمینتال‌اصیل‌هلشتاین‌نرماده‌ دروزن‌هامختلف‌نژاد‌دورگ‌محلی‌گیلک. ‌تلیسه‌‌ماده‌جهت‌پرواربندی‌ ارسال‌با‌کامیون‌ها‌مخصوص‌حمل‌گوساله‌ بامجوزاداره‌دامپزشکی‌حمل‌‌میکنم‌ آدرس:استان‌گلستان‌گرگان‌ بندرترکمن بهمن‌کر

09374719600

3251

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به صورت واکسینه و سالم با مجوز دام پزشکی آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروزگنبدی شماره تماس 09339804880

3250

بزرگترین‌مرگزفروش‌انواع‌گاووگوساله‌های‌اصیل‌داشتی‌وگوشتی‌در‌نژاد‌های‌مختلف‌
بابیش‌از۲۵سال‌سابقه‌ی‌کاری‌دردامپروری.
ارسال‌دام‌باماشین‌های‌مخصوص‌حمل‌دام‌با‌مجوز‌رسمی‌از‌دامپزشکی.
آدرس:استان‌گلستان،شهرستان‌کردکوی
عبدالمجید

09176159819

 

3249

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده درجنسهای سمینتال هلشتاین دورگ محلی با قیمتی مناسب ومجوزدامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشوربا بیش از۲۰یال سابقه کاری دراموردامپروری ادرس استان گلستان گرگان بندرترکمن ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸