3246

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروتلیسه))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن 09039258138((ایوب خواجه))

3245

فروش گوساله های سمینتال.هلشتاین.دورگ محلی جهت پروار در وزنهای مختلف ارسال به تمام نقاط ایران آدرس استان گلستان گرگان بندر ترکمن شماره تماس 09118706845 دهقان

 

3244

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به صورت واکسینه و سالم با مجوز دام پزشکی آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880

 

3243

بزرگترین‌ مرکز‌فروش‌ گوساله سمینتال‌ اصیل‌ نروماده‌ دروزن‌ های‌ مختلف‌
هلشتاین‌ اصیل‌نروماده‌
دورگ‌محلی‌ گیلگ‌ اصیل‌ نروماده‌ نژادتلیسه‌ ماده‌ دم‌آبستن‌ گاوهای شیری
بامدیریت:امیدقزل
شماره تماس:
09030455914
09919549837

3242

فروش گوساله سیمینتال،هلشتاین و دورگ با بالاترین خلوص و نازلترین قیمت و ارسال به تمام نقاط با ماشین مخصوص حمل دام با اخذ مجوز دامپزشکی
۰۹۱۱۹۷۱۷۰۷۷

3241

مرکز فروش انواع گوساله های درجه یک سیمینتال هلشتاین دورگ محلی بومی و شیرخوار برای پرواری بامجوزرسمی ارسال ب تمام نقاط ادرس استان گلستان

09118669435. 09037405624

3239

فروش ویژه انواع گاو گوساله سیمینتال اصیل و هلشتاین آمریکایی جنس بالا نر وماده در اوزان مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز ارسال ب تمام نقاط با خاور مخصوص
گوساله شیرخوار و قطع شیر سیمینتال
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز
تخفیفات ویژه

3237

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال وهولشتاین وتلیسه ودورگ محلی دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی بندر ترکمن آقا سلیمان ۰۹۱۱۸۷۰۶۰۷۵و۰۹۰۳۷۴۰۵۶۵۰