1390

فروش ویژه گوساله پرواری نر سیمینتال در وزن صد الی دویست کیلو ب قیمت مناسب انتخاب پوسند با خود مشتری و تخفیفات ویژه از ما با مجوز و خاور مخصوص حمل دام
هلشتاین ماده جنس بالا هم موجود
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز
گرگان