3134

فروش انواع گوساله پرواربندی سیمینتال و هلشتاین جنس بالا اصیل با نازلترین قیمت بشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی استان
سیمینتال
هلشتاین
دورگ محلی
گاو شیری
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز