3141

فروش‌گوساله‌‌پرواربندی‌داشتی‌نژاد‌سیمینتال اصیل‌نرماده‌دروزن‌ها‌مختلف‌نژادهلشتاین‌ نژاد‌دورگ‌محلی‌گیلک‌‌نژاد‌تلیسه‌ماده‌ارسال‌به‌ تمام‌نقاط‌کشورحمل‌‌با‌مجوز‌دامپزشکی‌‌‌ – بهترین را از ما بخواهید.آدرس استان گلستان – بندرترکمن

09374719600_09906627994