3141

خریدوفروش انواع گوساله اصیل سیمینتال هولشتاین دورگ بومی جهت پرواربندی در وزنهای مختلف بانازلترین قیمت ارسال به تمام نقاط کشور ادرس گلستان کردکوی بندرترکمن. ۰۹۳۸۰۷۴۵۷۸۹