3185

مرکز فروش سمینتال وهولیشتاین دروزن های،مختلف وباقیمت مناسب وبا جنس های اصیل با مجوزات،دامپزشکی ارسال به تمام نقاط ۰۹۱۰۸۱۵۹۳۲۸با مدیریت حاج بهروز