3204

فروش انواع گوساله ای سیمینتال اصیل ، هلشتاین، دورگ محلی و ….جهت پروار بندی نر و ماده داشتی و پرواری با مجوز
ارسال به تمام نقاط ایران

09118685741