3210

فروش ویژه انواع گاو گوساله سیمینتال اصیل و هلشتاین آمریکایی جنس بالا نر وماده در اوزان مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز رسمی از دامپزشکی استان
با تخفیفات ویژه با پسند مشتری
حاج حبیب
09112777228
بامادرتماس باشین