3239

فروش ویژه انواع گاو گوساله سیمینتال اصیل و هلشتاین آمریکایی جنس بالا نر وماده در اوزان مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز ارسال ب تمام نقاط با خاور مخصوص
گوساله شیرخوار و قطع شیر سیمینتال
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز
تخفیفات ویژه