3247

فروش بهترین واصیل ترین گوساله های نر وماده سیمینتال و هلشتاین جنس بالا اصیل با نازلترین قیمت
گوساله ۱۰۰ کیلو تا ۳۰۰ کیلو پرواربندی سیمینتال
برای خرید تماس بگیرین
حاج حبیب
09112777228
09027971196
سیمینتال و هلشتاین