3248

بزرگترین مرکز فروش گوساله های سیمینتال وهلشتاین و دورگ محلی در وزن های مختلف ارسال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمی دامپزشکی مکان گلستان بندرترکمن تماس 09044117169