3250

بزرگترین‌مرگزفروش‌انواع‌گاووگوساله‌های‌اصیل‌داشتی‌وگوشتی‌در‌نژاد‌های‌مختلف‌
بابیش‌از۲۵سال‌سابقه‌ی‌کاری‌دردامپروری.
ارسال‌دام‌باماشین‌های‌مخصوص‌حمل‌دام‌با‌مجوز‌رسمی‌از‌دامپزشکی.
آدرس:استان‌گلستان،شهرستان‌کردکوی
عبدالمجید

09176159819