3259

فروش انواع گوساله سیمینتال هولشتاین و دو رگ محلی و نر تلیسه با نازلترین قیمت با مدیریت محمود تراج‌‌«««صداقت و درستکاری سرلوحه کار ماست»»»۰۹۱۱۴۱۸۶۴۴۱_۰۹۱۱۷۰۲۴۵۳۴_۰۹۳۷۹۱۲۹۶۵۱

3258

بزرگترین مرکز فروش انواع گاووگوساله‌‌سمینتال،هولشتاین،
بومی‌محلی،داشتی وگوشتی دروزن های مختلف اصیل.
با بیش از 25سال‌سابقه‌دردامپروری.
ارسال دام با ماشین های مخصوص حمل دام وبا مجوز رسمی از دامپزشکی
09176159819

3257

خرید و فروش انواع گوساله سیمینتال ، محلی و انواع گاو شیری
با بهترین کیفیت و کمترین قیمت ها
ارسال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمی
در دنیای خود زندگی کنید، در دنیای ما خرید کنید

09011787571

 

3256

فروش گوساله های سمینتال هلشتاین گوساله های دورگ محلی در وزنها ی مختلف ارسال با ماشین مخصوص حمل دام آدرس استان گلستان گرگان بندر ترکمن شماره تماس 09118706845 محمد دهقان

3255

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال وهولشتاین وتلیسه ودورگ محلی پرواری دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی بندر ترکمن آقا سلیمان ۰۹۱۱۸۷۰۶۰۷۵

3254

فروش ۶۰۰ راس گوساله پرواری وزن بین ۵۰۵ تا ۶۰۰ کیلو استان سیستان و بلوچستان شهرستان سرباز شهر پیشین

۰۹۱۵۱۹۵۱۷۰۰

3253

رکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی…
(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از 25 سال سابقه در
زمینه دامپروری و..
آدرس:استان‌گلستان،شهرستان‌کردکوی
عبدالمجیدکلته
09176159819

3252

فروش‌گوساله‌سیمینتال‌اصیل‌هلشتاین‌نرماده‌ دروزن‌هامختلف‌نژاد‌دورگ‌محلی‌گیلک. ‌تلیسه‌‌ماده‌جهت‌پرواربندی‌ ارسال‌با‌کامیون‌ها‌مخصوص‌حمل‌گوساله‌ بامجوزاداره‌دامپزشکی‌حمل‌‌میکنم‌ آدرس:استان‌گلستان‌گرگان‌ بندرترکمن بهمن‌کر

09374719600

3251

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به صورت واکسینه و سالم با مجوز دام پزشکی آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروزگنبدی شماره تماس 09339804880