3139

۵عدد جوانه گوشتی _تخمی به اضافه ۷۰۰کیلو.
کیلویی ۳۵ هزارتومان روی باسکول

۰۹۱۲۷۳۵۲۰۱۶

3138

فروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین با خلوص بالا و اوزان مختلف جهت پروار وداشتی
باقیمت مناسب و پسند مشتری بشرط سلامت دام گوساله سیمینتال شیر خوار وقطع شیر
تلیسه
گاوشیری

09113705424

3138

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده سمینتال هلشتاین دورگ بومی با قیمتی مناسب ومجوز دامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشورگلستان بندرترکمن سید محمد حسینی ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸

3137

مرکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی…
(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از 25 سال سابقه در زمینه دامپروری و…
09353982944 _09176159819

3134

فروش انواع گوساله پرواربندی سیمینتال و هلشتاین جنس بالا اصیل با نازلترین قیمت بشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی استان
سیمینتال
هلشتاین
دورگ محلی
گاو شیری
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز

3133

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروتلیسه))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان((گرگان))تلفن 09039258138

((ایوب خواجه))

3132

خرید فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروزگنبدی شماره تماس 09339804880

3130

خریدوفروش گوساله های اصیل سیمینتال هولشتاین دورگ برای پرواربندی وداشتی بابهترین قیمت ارسال به تمام استانها بامجوزدکتردامپزشکی وکامیون مخصوص حمل دام.09028039621

3126

فروش گوساله در نژادهای سیمینتال هلیشتاین ودورگ محلی خریدبا پسند مشتری از میدان دام ترکمن ودامداری های صنعتی با نازلترین قیمت ها آدرس استان گلستان شهرستان بندرترکمن

۰۹۱۱۹۷۵۸۰۴۲

3124

خریدوفروش انواع گوساله سمینتال هلشتاین دورگ و بومی محلی اصیل با قیمت مناسب و مجوز دامپزشکی ارسال به تمام نقاط کشور
09114201138 احمدشیرخان

3122

۲۱راس گوساله اماده کشتار دورگ ریز قلم وزن مابین ۵۵۰ تا ۶۰۰ کیلو بفروش میرسد موقعیت قزوین بویین زهرا
قیمت ۳۷۵۰۰

۰۹۱۲۲۶۱۸۰۰۹