3152

خریدوفروش گوساله های اصیل سیمینتال هولشتاین دورگ برای پرواربندی وداشتی بابهترین قیمت ارسال به تمام استانها بامجوزدکتردامپزشکی وکامیون مخصوص حمل دام.09028039621

3148

فروش گاو وگوساله سیمینتال وهلشتاین دورگ محلی وگیلک با خلوص بالا واوزان مختلف جهت پروار وداشتی باقیمت مناسب و پسند مشتری
تلیسه
گوساله
گاوشیری

09113705424