3224

خریدوفروش انواع گوساله سیمینتال وهولشتاین وتلیسه ودورگ محلی دروزنهای مختلف تحت نظر پزشک دامپزشکی بندر ترکمن آقای سید سلیمان ۰۹۱۱۸۷۰۶۰۷۵و۰۹۰۳۷۴۰۵۶۵۰

3214

مرکزفروش انواع گوساله های اصیل سیمینتال هلشتاین نروماده و شیرخار جهت پروار دروزنهای مختلف بامجوزرسمی دامپزشکی ادرس استان گلستان

09118669435. 09037405624

3210

فروش ویژه انواع گاو گوساله سیمینتال اصیل و هلشتاین آمریکایی جنس بالا نر وماده در اوزان مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز رسمی از دامپزشکی استان
با تخفیفات ویژه با پسند مشتری
حاج حبیب
09112777228
بامادرتماس باشین