3161

مرکز فروش گوساله سمینتال و هلشتاین اصیل درجه یک.جهت پرواری و ماده داشتی…
(دورگ محلی و گیلک)در استان گلستان.بابیش از 25 سال سابقه در زمینه دامپروری و…
09353982944 _09176159819

3156

خریدفروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین دروزن های مختلف((نروماده))وگوساله های دورگ((محلی))بانازلترین قیمت آدرس استان گلستان شهرستان(گرگان)تلفن 09039258138(ایوب خواجه)

 

3141

خریدوفروش انواع گوساله اصیل سیمینتال هولشتاین دورگ بومی جهت پرواربندی در وزنهای مختلف بانازلترین قیمت ارسال به تمام نقاط کشور ادرس گلستان کردکوی بندرترکمن. ۰۹۳۸۰۷۴۵۷۸۹