3244

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به صورت واکسینه و سالم با مجوز دام پزشکی آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880

 

3239

فروش ویژه انواع گاو گوساله سیمینتال اصیل و هلشتاین آمریکایی جنس بالا نر وماده در اوزان مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز ارسال ب تمام نقاط با خاور مخصوص
گوساله شیرخوار و قطع شیر سیمینتال
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز
تخفیفات ویژه