3206

فروش گوساله های سمینتال.هلشتاین.گوساله های دورگ محلی دروزنهای مختلف ادرس استان گلستان گرگان بندر ترکمن شماره تماس ۰۹۱۱۸۷۰۶۸۴۵

3204

فروش انواع گوساله ای سیمینتال اصیل ، هلشتاین، دورگ محلی و ….جهت پروار بندی نر و ماده داشتی و پرواری با مجوز
ارسال به تمام نقاط ایران

09118685741