3138

فروش انواع گوساله های سیمینتال وهلشتاین با خلوص بالا و اوزان مختلف جهت پروار وداشتی
باقیمت مناسب و پسند مشتری بشرط سلامت دام گوساله سیمینتال شیر خوار وقطع شیر
تلیسه
گاوشیری

09113705424

3122

۲۱راس گوساله اماده کشتار دورگ ریز قلم وزن مابین ۵۵۰ تا ۶۰۰ کیلو بفروش میرسد موقعیت قزوین بویین زهرا
قیمت ۳۷۵۰۰

۰۹۱۲۲۶۱۸۰۰۹