3152

فروش بهترین گوساله های پرواری گوشتی و داشتی در وزنهای مختلف وبشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی استان ارسال ب تمام نقاط با خاور مخصوص حمل دام زنده
حبیب پورقاز
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
گوساله پرواری