3134

فروش انواع گوساله پرواربندی سیمینتال و هلشتاین جنس بالا اصیل با نازلترین قیمت بشرط سلامت دام با مجوز دامپزشکی استان
سیمینتال
هلشتاین
دورگ محلی
گاو شیری
۰۹۱۱۲۷۷۷۲۲۸
حبیب پورقاز

3132

خرید فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به تمام نقاط ایران آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروزگنبدی شماره تماس 09339804880

3124

خریدوفروش انواع گوساله سمینتال هلشتاین دورگ و بومی محلی اصیل با قیمت مناسب و مجوز دامپزشکی ارسال به تمام نقاط کشور
09114201138 احمدشیرخان