3158

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده سمینتال هلشتاین دورگ بومی با قیمتی مناسب ومجوز دامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشورگلستان بندرترکمن سید محمد حسینی ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸