3228

تهیه و خرید عمده گوساله های پرواری سمینتال و هلشتاین در بهترین جنس و اصیل ترین ها⚫با مجوزات رسمی دامپزشکی و سلامت دام🔴ارسال به تمام نقاط کشوربا کامیونت مخصوص⚪استان گلستان شهرستان بندر ترکمن
09353982944 _09176159819

3208

خرید فروش گوساله پرواری سیمینتال هلیشتاین اصیل در وزن های مختلف با قیمتی مناسب
استان گلستان
09116692636  09338900828