3249

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده درجنسهای سمینتال هلشتاین دورگ محلی با قیمتی مناسب ومجوزدامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشوربا بیش از۲۰یال سابقه کاری دراموردامپروری ادرس استان گلستان گرگان بندرترکمن ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸