3247

فروش بهترین واصیل ترین گوساله های نر وماده سیمینتال و هلشتاین جنس بالا اصیل با نازلترین قیمت
گوساله ۱۰۰ کیلو تا ۳۰۰ کیلو پرواربندی سیمینتال
برای خرید تماس بگیرین
حاج حبیب
09112777228
09027971196
سیمینتال و هلشتاین

3245

فروش گوساله های سمینتال.هلشتاین.دورگ محلی جهت پروار در وزنهای مختلف ارسال به تمام نقاط ایران آدرس استان گلستان گرگان بندر ترکمن شماره تماس 09118706845 دهقان

 

3244

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به صورت واکسینه و سالم با مجوز دام پزشکی آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880