3249

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده درجنسهای سمینتال هلشتاین دورگ محلی با قیمتی مناسب ومجوزدامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشوربا بیش از۲۰یال سابقه کاری دراموردامپروری ادرس استان گلستان گرگان بندرترکمن ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸

3245

فروش گوساله های سمینتال.هلشتاین.دورگ محلی جهت پروار در وزنهای مختلف ارسال به تمام نقاط ایران آدرس استان گلستان گرگان بندر ترکمن شماره تماس 09118706845 دهقان

 

3244

مرکز فروش گوساله سیمینتال و هلشتاین نر و ماده در وزن های مختلف و گوساله بومی محلی برای پروار به صورت واکسینه و سالم با مجوز دام پزشکی آدرس آستان گلستان شهر بندر ترکمن بهروز گنبدی شماره تماس 09339804880

 

3243

بزرگترین‌ مرکز‌فروش‌ گوساله سمینتال‌ اصیل‌ نروماده‌ دروزن‌ های‌ مختلف‌
هلشتاین‌ اصیل‌نروماده‌
دورگ‌محلی‌ گیلگ‌ اصیل‌ نروماده‌ نژادتلیسه‌ ماده‌ دم‌آبستن‌ گاوهای شیری
بامدیریت:امیدقزل
شماره تماس:
09030455914
09919549837

3242

فروش گوساله سیمینتال،هلشتاین و دورگ با بالاترین خلوص و نازلترین قیمت و ارسال به تمام نقاط با ماشین مخصوص حمل دام با اخذ مجوز دامپزشکی
۰۹۱۱۹۷۱۷۰۷۷