3250

بزرگترین‌مرگزفروش‌انواع‌گاووگوساله‌های‌اصیل‌داشتی‌وگوشتی‌در‌نژاد‌های‌مختلف‌
بابیش‌از۲۵سال‌سابقه‌ی‌کاری‌دردامپروری.
ارسال‌دام‌باماشین‌های‌مخصوص‌حمل‌دام‌با‌مجوز‌رسمی‌از‌دامپزشکی.
آدرس:استان‌گلستان،شهرستان‌کردکوی
عبدالمجید

09176159819

 

3249

فروش گوساله پرواری داشتی نرماده درجنسهای سمینتال هلشتاین دورگ محلی با قیمتی مناسب ومجوزدامپزشکی بیمه حمل نقل ارسال به تمام نقاط کشوربا بیش از۲۰یال سابقه کاری دراموردامپروری ادرس استان گلستان گرگان بندرترکمن ۰۹۰۳۸۶۰۰۱۸۸